O Fundacji

Dlaczego powstała?

Ludzie związani z teatrem Wit-Wit od lat prowadzili działalność niosącą pomoc potrzebującym: koncerty charytatywne, bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji finansowej, czy wspieranie konkretnych osób w trudnej sytucji życiowej w możliwości kształcenia się na kierunkach artystycznych.

Ogłoszona w 2020 roku pandemia postawiła artystów w ciężkiej sytuacji: brak środków do życia, niemożność wystawiania spektakli, grania koncertów itd. Ta sytuacja finalnie przyczyniła się do stworzenia Fundacji, która oprócz kontynuowania dotychczasowej działalności pozwoli wspierać teatr Wit-Wit oraz przyjaciół ze świata teatru.

Historia Teatru Wit-Wit

Teatr Wit-Wit powstał w 2002 roku. Od tego czasu nieprzerwanie tworzył spektakle teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, równolegle prowadząc działalność edukacyjną.

Wystawiał spektakle na scenach domów kultury i teatrów w całym kraju. Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie, jako zaprzyjaźniona scena, od 15 lat daje możliwość wystawiania spektakli Teatru Wit-Wit. W ramach tej współpracy pracuje również warsztatowo z cieszyńską młodzieżą. Wspólnie stworzone zostały następujące spektakle: Boomont School, Grease, S.O.S. Kolejnym efektem tej współpracy był wyjazd do Szwecji, gdzie wystawiane były spektakle oraz prowadzone warsztaty dla osób niepełnosprawnych (Malmo, 2006 rok).

W 2013 roku Teatr Wi-Wit gościł na scenie polonijnej w Luxemburgu, a od 2015 roku współpracuje ze sceną polonijną w Londynie, gdzie do czasu pandemii spektakle były wystawiane regularnie, czasem nawet dwa lub trzy weekendy w miesiącu (POSK oraz polskie szkoły).


Teatr Wit-Wit był prekursorem w działaniach edukacji teatralnej w Gliwicach, dlatego został zaproszony do współpracy przez Gliwicki Teatr Muzyczny, owocem tej współpracy była grupa GTM Junior. Zrealizowane spektakle to: Serca Dwa, Happy People, W oddaleniu, Chłopcy z Placu Broni, Stacja Przeznaczenie, Dance with me, Szmaragdowy Szlak, Dworcowa Przygoda, Pieskie Życie.

Teatr Wit-Wit współpracuje z Ośrodkiem w Borowej Wsi, w którym mieszkają i uczą się osoby niepełnosprawne. Co rok na wiosnę prowadzone są tam warsztaty artystyczne, których owocem jest przedstawienie muzyczne.

Ewa Witomska