Kontakt

Zapraszamy do kontaktu:

Ewa Witomska

Prezes Fundacji

506 065 864

Jolanta Zielińska

Wiceprezes Fundacji

660 697 535


Numer konta

28 1240 1343 1111 0011 0182 3413  Bank Pekao

Istnieją dwa rodzaje wsparcia obecnej działalności fundacji:

  • Wsparcie stypendium socjalnego dla Bartka – Tytuł wpłat: Stypendium socjalne dla Bartka.
  • Wsparcie całej działalności Fundacji – Tytuł wpłaty: Na cele statutowe.